გაყიდვა

განაცხადის გაუქმება შეგიძლიათ ნებისიერ დროს სარჩევი - განაცხადები გვერდიდან
კურსი. რამდენად ყიდით 1 ცალს?
Bitfinex 1 btc = 21758.53278 GEL