გაყიდვა

განაცხადის გაუქმება შეგიძლიათ ნებისიერ დროს სარჩევი - განაცხადები გვერდიდან
კურსი. რამდენად ყიდით 1 ცალს?
Bitfinex 1 BTC = 21642.81 GEL