ქალბატონებო და ბატონებო,

გაცნობებთ, რომ "საქართველოს ბანკში" 23:00 საათიდან 10:00 საათამდე დღის დახურვის გამო  შეუძლებელია შემდეგი ოპერაციების შესრულება: ლარის ბალანსის შევსება გადახდის აპარატებიდან და ინტერნეტ/მობაილ ბანკიდან, ასევე ლარის გადარიცხვა.

ასევე, "თიბისი" ბანკში 23:00 საათიდან 00:30 საათამდე დღის დახურვის გამო შეუძლებელია შემდეგი ოპერაციების შესრულება: ლარის ბალანსის შევსება თიბისი ფეიდან, ასევე ინტერნეტ/მობაილ ბანკიდან და ლარის გადარიცხვა.

წყვილები

 BTC    GEL
23
 BTC    nGEL
0
 BTC    USDT ERC20
0
 BTC    USDT BEP20
0
 BTC    USDT TRC20
1
 USDT ERC20    GEL
2
 USDT ERC20    nGEL
0
 LTC    GEL
0
 LTC    nGEL
1
 LTC    BTC
0
 USDC TRC20    GEL
0
 USDC TRC20    nGEL
0
 LTC    USDT ERC20
0
 LTC    USDT BEP20
0
 LTC    USDT TRC20
0
 BCH    GEL
2
 BCH    nGEL
0
 LTC    BNB
0
 LTC    ETH
0
 BNB    GEL
1
 BNB    nGEL
0
 BCH    USDT ERC20
0
 BNB    BTC
0
 BNB    USDT ERC20
0
 BNB    USDT BEP20
0
 BNB    USDT TRC20
0
 BNB    ETH
0
 BCH    USDT BEP20
0
 BCH    USDT TRC20
0
 ETH    GEL
1
 ETH    nGEL
0
 ETH    BTC
0
 USDT TRC20    GEL
0
 USDT TRC20    nGEL
0
 BCH    BNB
0
 ETH    USDT ERC20
0
 USDT OMNI    GEL
0
 ETH    USDT BEP20
0
 ETH    USDT TRC20
0
 DASH    GEL
0
 nGEL    GEL
1
 DASH    nGEL
0
 DOGE    GEL
0
 DASH    USDT ERC20
0
 DOGE    nGEL
0
 DASH    USDT BEP20
0
 DASH    USDT TRC20
0
 DOGE    BTC
2
 DASH    ETH
0
 DASH    BNB
0
 DOGE    USDT ERC20
0
 USDT BEP20    USDT ERC20
0
 DOGE    USDT BEP20
0
 DOGE    USDT TRC20
0
 USDC ERC20    GEL
0
 USDC ERC20    nGEL
0
 TRX    GEL
2
 TRX    nGEL
0
 TRX    BTC
2
 TRX    USDT ERC20
0
 TRX    USDT BEP20
0
 TRX    USDT TRC20
1
 TRX    ETH
14
 TRX    BNB
0
 MANA    GEL
0
 MANA    nGEL
0
 MANA    USDT ERC20
0
 MANA    USDT BEP20
0
 MANA    USDT TRC20
0
 MANA    BTC
0
 MANA    ETH
0
 MANA    BNB
0
 IHSC    GEL
1
 IHSC    BTC
0
 IHSC    ETH
0
 IHSC    USDT ERC20
0
 MATIC    GEL
0
 MATIC    nGEL
0
 MATIC    BTC
0
 MATIC    USDT ERC20
0
 MATIC ERC20    GEL
1
 MATIC ERC20    nGEL
0
 MATIC ERC20    BTC
0
 MATIC ERC20    ETH
0
 MATIC ERC20    BNB
0
 MATIC ERC20    USDT ERC20
0
 MATIC    USDT BEP20
0
 MATIC ERC20    USDT BEP20
0
 MATIC    USDT TRC20
0
 MATIC ERC20    USDT TRC20
0
 MATIC    ETH
0
 MATIC    BNB
1
 USDT BEP20    GEL
0
 USDT BEP20    nGEL
0
 MATIC BEP20    GEL
0
 MATIC BEP20    nGEL
0
 MATIC BEP20    BTC
0
 MATIC BEP20    ETH
0
 MATIC BEP20    BNB
0
 MATIC BEP20    USDT ERC20
0
 MATIC BEP20    USDT BEP20
0
 MATIC BEP20    USDT TRC20
0
 SHIB ERC20    GEL
2
 SHIB ERC20    nGEL
0
 SHIB ERC20    USDT ERC20
1
 SHIB ERC20    USDT BEP20
0
 SHIB ERC20    USDT TRC20
0
 SHIB ERC20    DOGE
2

მუშა

სანდო

მოხერხებული


❤️ თბილისიდან
შპს კოინმანია
საიდენტიფიკაციო კოდი 405 189 166