კიბერ თაღლითობის გახშირებული შემთხვევბის გამო საიტზე რეგისტრაციის წესი შეიცვალა.
მოგვწერეთ [email protected] შემდეგი შინაარსის წერილი:
   
მსურს რეგისტრაცია
coinmania.ge-ზე, ვეთანხმები მომსახურების პირობებს coinmania.ge/terms/

წერილს დაურთეთ თქვენი "სელფი" პირადობის მოწმობასთან ან პასპორტთან და ფურცელთან ერთად რომელზეც ხელით უნდა ეწეროს შემდეგი: 
1. მიმდინარე თარიღი
2. მსურს coinmania.ge -ზე ელექტონული საფულის გახსნა
3. ელ.ფოსტის მისამართი


ფოტოსურათი უნდა იყოს მკაფიო და ტექსტები უნდა იკითხებოდეს გარკვევით (იხილეთ ნიმუში ქვემოთ)


შემდეგ უნდა განახორციელოთ სიმბოლური საბანკო ტრანზაქცია (1 თეთრის ოდენობით) პირადი საბანკო ანგარიშიდან კოინმანიას რომელიმე ანგარიშზე და დანიშნულებაში მიუთითეთ სარეგისტრაციო მეილი.

თიბისი
GE48TB7256036080100010

საქართველოს ბანკი
GE79BG0000000160951585

შემოწმების შემდეგ ელ.ფოსტაზე მიიღებთ აქტივაციის ბმულს და დროებით პაროლს.


სურათის ნიმუში