ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიპტომისამართებზე ჩარიცხული კრიპტვალუტა გადაირიცხება უკრაინის დახმარების ფონდში


Bitcoin address:

1P4LPcoUHPMyX8Wnj2oMy4c4SChXpcJdM8

Litecoin address:
LhHHeq7JN3c2mwCwuAnfF5fpeR4ou77VGQ

USDT ERC20 Ethereum address:
0x48a335A69bAb7635b66AF854d562d02BACbf9445

მუშა

სანდო

მოხერხებული


❤️ თბილისიდან
შპს კოინმანია
საიდენტიფიკაციო კოდი 405 189 166