გაცნობებთ, რომ "საქართველოს ბანკში"  23:00 საათიდან 10:00 საათამდე დღის დახურვის გამო  შეუძლებელია შემდეგი ოპერაციების შესრულება: ლარის ბალანსის შევსება გადახდის აპარატებიდან და ინტერნეტ/მობაილ ბანკიდან, ასევე ლარის გადარიცხვა.

ასევე, "თიბისი" ბანკში 23:00 საათიდან 00:30 საათამდე დღის დახურვის გამო შეუძლებელია შემდეგი ოპერაციების შესრულება: ლარის ბალანსის შევსება თიბისი ფეიდან, ასევე ინტერნეტ/მობაილ ბანკიდან და ლარის გადარიცხვა.

ქვემოთ ჩამოთვლილ კრიპტომისამართებზე ჩარიცხული კრიპტვალუტა გადაირიცხება უკრაინის დახმარების ფონდში


Bitcoin address:

1P4LPcoUHPMyX8Wnj2oMy4c4SChXpcJdM8

Litecoin address:
LhHHeq7JN3c2mwCwuAnfF5fpeR4ou77VGQ

USDT ERC20 Ethereum address:
0x48a335A69bAb7635b66AF854d562d02BACbf9445

მუშა

სანდო

მოხერხებული


❤️ თბილისიდან
შპს კოინმანია
საიდენტიფიკაციო კოდი 405 189 166