ტარიფები

ტარიფები ცვალებადია. გადაამოწმე მიმიდნარე ტარიფი ტრანზაქციის განხორციელებამდე.

BITCOIN
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.0003 BTC
ETHEREUM
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.0015 ETH
LITECOIN
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.001 LTC
MANA Decentraland ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 10 MANA
TRON (TRC20)
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 3 TRX
Polygon Matic
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.2 MATIC
Matic Token BNB BEP20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.3 MATIC BEP20
Matic Token Ethereum ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 11 MATIC ERC20
BNB BEP20(BSC)
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.0005 BNB
BITCOIN CASH
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.001 BCH
USDT ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 7 USDT ERC20
USDT TRC20 Tron
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 USDT TRC20
USDT BEP20(BSC)
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 USDT BEP20
USDT Matic ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 0.2 USDT Matic ERC20
DOGE
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 5 DOGE
SHIBA INU BEP20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 10000 SHIB BEP20
SHIBA INU ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1500000 SHIB ERC20
USDC ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 7 USDC ERC20
USDC TRC20 Tron
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 USDC TRC20
nUSD TRC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 nUSD TRC20
nEURO TRC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 nEUR TRC20
nGEL ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 7 nGEL ERC20
GEL
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 GEL
USD
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 USD
EURO
შემოტანა 0
გადარიცხვის საკომისიო 1 EUR

თბილისიდან

გამოგვყევი: