ტარიფები

ტარიფები შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერ დროს. წინასწარი გაფრთხილების გარეშე
BITCOIN
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.0003
ETHEREUM
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.005
LITECOIN
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.001
MANA Decentraland ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვა 10
TRON (TRC20)
შემოტანა 0
გადარიცხვა 3
Polygon Matic
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.2
Matic Token BNB BEP20
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.3
Matic Token Ethereum ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვა 11
BNB BEP20(BSC)
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.0005
BITCOIN CASH
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.001
USDT ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვა 30
USDT TRC20 Tron
შემოტანა 0
გადარიცხვა 1
USDT BEP20(BSC)
შემოტანა 0
გადარიცხვა 1
USDT on OMNI
შემოტანა 0
გადარიცხვა 20
nGEL
შემოტანა 0
გადარიცხვა 33
DOGE
შემოტანა 0
გადარიცხვა 5
SHIBA INU ERC20
შემოტანა 0
გადარიცხვა 1500000
DASH
შემოტანა 0
გადარიცხვა 0.002
GEL
შემოტანა 0
გადარიცხვა 1
USDC ERC20 Ethereum
შემოტანა 0
გადარიცხვა 30
USDC TRC20 Tron
შემოტანა 0
გადარიცხვა 1

მუშა

სანდო

მოხერხებული


❤️ თბილისიდან
შპს კოინმანია
საიდენტიფიკაციო კოდი 405 189 166