წყვილები

btc / GEL

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.04581456 BTC 377.43 $ = 1111.37 ₾ 8238.13 $ = 24258 ₾
0.2359123 BTC 2163.16 $ = 6369.63 ₾ 9169.33 $ = 27000 ₾
რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.0002 BTC 0.99 $ = 2.92 ₾ 4949.86 $ = 14575.35 ₾
0.06487075 BTC 5.13 $ = 15.11 ₾ 79.13 $ = 233 ₾
0.0016 BTC 0.11 $ = 0.32 ₾ 67.92 $ = 200 ₾
0.00450031 BTC 0.08 $ = 0.23 ₾ 16.98 $ = 50 ₾
0.0002 BTC 0 $ = 0 ₾ 0.34 $ = 1 ₾

ბოლო 10 შესრულებული

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
გაყიდვა 0.0026 19.59 $ = 57.7 ₾ 7536.47 $ = 22191.9 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0338 254.71 $ = 750.01 ₾ 7535.66 $ = 22189.5 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.006 43.93 $ = 129.36 ₾ 7321.84 $ = 21559.9 ₾ Shop
გაყიდვა 0.01469513 110.46 $ = 325.27 ₾ 7516.99 $ = 22134.53 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0088 66.19 $ = 194.9 ₾ 7521.58 $ = 22148.05 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00112853 8.49 $ = 25 ₾ 7523.11 $ = 22152.56 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0024649 18 $ = 52.99 ₾ 7301.05 $ = 21498.68 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.03026656 227.54 $ = 670 ₾ 7517.71 $ = 22136.64 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.11562077 843.75 $ = 2484.51 ₾ 7297.59 $ = 21488.47 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00564209 42.45 $ = 125 ₾ 7523.9 $ = 22154.88 ₾ მაღაზია