წყვილები

btc / GEL

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.0000387 BTC 0.29 $ = 0.8 ₾ 7438.58 $ = 20578.09 ₾
რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.0000387 BTC 0.29 $ = 0.8 ₾ 7438.58 $ = 20578.09 ₾
0.0000387 BTC 0.29 $ = 0.8 ₾ 7438.58 $ = 20578.09 ₾
0.0000387 BTC 0.29 $ = 0.8 ₾ 7438.58 $ = 20578.09 ₾
0.0000387 BTC 0.29 $ = 0.8 ₾ 7438.58 $ = 20578.09 ₾
0.000016 BTC 0.12 $ = 0.33 ₾ 7438.58 $ = 20578.09 ₾
0.0002 BTC 1.05 $ = 2.92 ₾ 5268.71 $ = 14575.35 ₾
0.07567793 BTC 6.37 $ = 17.63 ₾ 84.22 $ = 233 ₾
0.0016 BTC 0.12 $ = 0.32 ₾ 72.3 $ = 200 ₾
0.0002 BTC 0 $ = 0 ₾ 0.36 $ = 1 ₾
0.0000012 BTC 0 $ = 0 ₾ 0.36 $ = 1 ₾

ბოლო 10 შესრულებული

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
გაყიდვა 0.00221971 19.35 $ = 53.53 ₾ 8717.68 $ = 24116.58 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00044616 3.89 $ = 10.76 ₾ 8718.06 $ = 24117.63 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0000475 0.42 $ = 1.15 ₾ 8757.67 $ = 24227.22 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.001 8.74 $ = 24.18 ₾ 8740.1 $ = 24178.6 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0021844 19.05 $ = 52.69 ₾ 8718.91 $ = 24119.99 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00442476 37.75 $ = 104.44 ₾ 8532.24 $ = 23603.57 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00249781 21.31 $ = 58.94 ₾ 8530.18 $ = 23597.89 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00251168 21.47 $ = 59.4 ₾ 8548.86 $ = 23649.57 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00842437 72.43 $ = 200.37 ₾ 8597.5 $ = 23784.12 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0231 216.02 $ = 597.61 ₾ 9351.64 $ = 25870.37 ₾ მაღაზია