წყვილები

btc / GEL

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.1333 BTC 492.31 $ = 1300.34 ₾ 3693.26 $ = 9755 ₾
0.00808279 BTC 29.89 $ = 78.96 ₾ 3698.56 $ = 9769 ₾
0.001 BTC 5.07 $ = 13.4 ₾ 5073.26 $ = 13400 ₾
0.00605084 BTC 41.82 $ = 110.45 ₾ 6910.99 $ = 18254 ₾
რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.00006232 BTC 0.23 $ = 0.61 ₾ 3693.5 $ = 9755.64 ₾
0.0831 BTC 7.33 $ = 19.36 ₾ 88.21 $ = 233 ₾
0.0016 BTC 0.12 $ = 0.32 ₾ 75.72 $ = 200 ₾

ბოლო 10 შესრულებული

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
გაყიდვა 0.00062442 2.19 $ = 5.78 ₾ 3507.31 $ = 9263.84 ₾
ყიდვა 0.02659073 97.94 $ = 258.7 ₾ 3683.4 $ = 9728.96 ₾
გაყიდვა 0.02205558 77.25 $ = 204.04 ₾ 3502.56 $ = 9251.3 ₾
გაყიდვა 0.03048338 106.6 $ = 281.57 ₾ 3497.05 $ = 9236.74 ₾
ყიდვა 0.0003 1.1 $ = 2.91 ₾ 3677.6 $ = 9713.64 ₾
ყიდვა 0.042 154.72 $ = 408.67 ₾ 3683.9 $ = 9730.29 ₾
ყიდვა 0.0004 1.47 $ = 3.89 ₾ 3684 $ = 9730.55 ₾
ყიდვა 0.0158 58.21 $ = 153.74 ₾ 3684 $ = 9730.55 ₾
ყიდვა 0.00246934 9.09 $ = 24 ₾ 3679.7 $ = 9719.19 ₾
ყიდვა 0.10901051 402.56 $ = 1063.29 ₾ 3692.9 $ = 9754.06 ₾