წყვილები

btc / GEL

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.16166599 BTC 1439.3 $ = 4154.82 ₾ 8902.9 $ = 25700 ₾
რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.0002 BTC 1.01 $ = 2.92 ₾ 5049.14 $ = 14575.35 ₾
0.06487075 BTC 5.24 $ = 15.11 ₾ 80.72 $ = 233 ₾
0.0016 BTC 0.11 $ = 0.32 ₾ 69.28 $ = 200 ₾
0.00450031 BTC 0.08 $ = 0.23 ₾ 17.32 $ = 50 ₾
0.0002 BTC 0 $ = 0 ₾ 0.35 $ = 1 ₾

ბოლო 10 შესრულებული

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
გაყიდვა 0.00265486 22.25 $ = 64.22 ₾ 8379.87 $ = 24190.18 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0088 76.03 $ = 219.48 ₾ 8639.91 $ = 24940.83 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0073 63.05 $ = 182.02 ₾ 8637.56 $ = 24934.06 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0088 76.13 $ = 219.77 ₾ 8651.54 $ = 24974.39 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0005 4.32 $ = 12.48 ₾ 8649.6 $ = 24968.8 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0099 85.63 $ = 247.19 ₾ 8649.6 $ = 24968.8 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.01967375 170.17 $ = 491.23 ₾ 8649.6 $ = 24968.8 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.02725449 235.74 $ = 680.52 ₾ 8649.7 $ = 24969.09 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0293 253.57 $ = 731.98 ₾ 8654.29 $ = 24982.34 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00364059 31.52 $ = 91 ₾ 8658.98 $ = 24995.89 ₾ მაღაზია