წყვილები

btc / GEL

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
0.0000387 BTC 0.27 $ = 0.8 ₾ 7010.32 $ = 20578.09 ₾
0.00000009 BTC 0 $ = 0 ₾ 7010.32 $ = 20578.09 ₾
0.0000387 BTC 0.27 $ = 0.8 ₾ 7010.32 $ = 20578.09 ₾
0.00003 BTC 0.21 $ = 0.62 ₾ 7010.32 $ = 20578.09 ₾
0.0000387 BTC 0.27 $ = 0.8 ₾ 7010.32 $ = 20578.09 ₾
0.0000387 BTC 0.27 $ = 0.8 ₾ 7010.32 $ = 20578.09 ₾
0.0000087 BTC 0.06 $ = 0.18 ₾ 7010.32 $ = 20578.09 ₾
0.0002 BTC 0.99 $ = 2.92 ₾ 4965.37 $ = 14575.35 ₾
0.07567793 BTC 6.01 $ = 17.63 ₾ 79.38 $ = 233 ₾
0.0016 BTC 0.11 $ = 0.32 ₾ 68.13 $ = 200 ₾
0.00450031 BTC 0.08 $ = 0.23 ₾ 17.03 $ = 50 ₾
0.0002 BTC 0 $ = 0 ₾ 0.34 $ = 1 ₾

ბოლო 10 შესრულებული

რაოდენობა ფასი ერთეულის ფასი
გაყიდვა 0.0107 110.13 $ = 323.28 ₾ 10292.77 $ = 30213.4 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.000497 5.11 $ = 15 ₾ 10281.6 $ = 30180.61 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.01006171 103.56 $ = 304 ₾ 10292.82 $ = 30213.54 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0276 285.68 $ = 838.58 ₾ 10350.61 $ = 30383.17 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0423 438.52 $ = 1287.23 ₾ 10366.88 $ = 30430.93 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0101806 105.61 $ = 310 ₾ 10373.39 $ = 30450.06 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.04269282 442.87 $ = 1300 ₾ 10373.4 $ = 30450.08 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.019 197.29 $ = 579.12 ₾ 10383.6 $ = 30480.02 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.00164461 17.03 $ = 50 ₾ 10357.08 $ = 30402.17 ₾ მაღაზია
გაყიდვა 0.0003 2.96 $ = 8.7 ₾ 9876.56 $ = 28991.66 ₾ მაღაზია