კონფირმაციების შემოწმება BLOCKCHAIN საფულეში

1. გახსენით Blockchain აპლიკაცია
2. აპლიკაციის ქვედა ნაწილში დააჭირეთ მარჯვნიდან მეორე ღილაკს წარწერით Transactions
3. ტრანზაქციების ჩამონათვალში სასურველი ტრანზაქციის სტრიქონში დააჭირეთ წითელ წარწერას SENT
4. Status განყოფილებაში თუ წერია Pending (0/3), ტრანზაქცია დაუდასტურებელია. ტრანზაქციებს ადასტურებენ მაინერები.
 
კოინმანიას საფულეში გადმორიცხული თანხა ჩაირიცხება მას შემდეგ, როცა Pending მარჯვნივ ეწერება (1/3)

მუშა

სანდო

მოხერხებული


❤️ თბილისიდან
შპს კოინმანია
საიდენტიფიკაციო კოდი 405 189 166