ქალბატონებო და ბატონებო,
გავრცელებულია საშიში ვირუსი, რომელმაც შესაძლოა შეცვალოს მიმღების კრიპტო მისამართი.
გთხოვთ გულდასმით გადაამოწმოთ კრიპტოვალუტების მისამართები გადარიცხვების დროს. 
 

შეცდომით ჩარიცხული თანხის უკან დაბრუნება

თუ თქვენ შეცდომით ჩარიცხეთ თანხა სხვა მომხმარებლის საფულეში, ამ შემთხვევაში კოინმანიას შეუძლია იშუამდგომლოს მიმღებთან თანხის დასაბრუნებლად.
 
გამოაგზავნეთ ელ. წერილი მისამართზე [email protected]
წერილში უნდა ჩანდეს შეცდომით ჩარიცხული თანხის ოდენობა, სასურველი მიმღების ელ. ფოსტა ან კოდი, რეალური მიმღების ელ. ფოსტა ან კოდი.
წერილს თან უნდა ერთვოდეს ჩარიცხვის ქვითარი.
 
ჩვენ მივმართავთ თანხის მიმღებს თხოვნით, დააბრუნოს არასწორად ჩარიცხული თანხა. თანხის დაბრუნების შემთხვევაში, ჩვენ თანხას დავუბრუნებთ თანხის გამომგზავნს.

თუ მიმღები უარს განაცხადებს თანხის დაბრუნებაზე, თანხის გამგზავნს უფლება ექნება იმოქმედოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

თუ 7 დღის განმავლობაში ვერ მოხერხდა მიმღებთან დაკავშირება, ჩვენ შევწყვეტთ დაკავშირების მცდელობას.